Glazbena škola Josipa Hatzea

NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2017/18

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2017/18
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Vis

1. PRAVO UPISA
U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
–          flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2005.
–          klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2007.
–          iznimno DO Bol – mlađi od 01. 09. 2006.
 
Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.
 

2. TIJEK POSTUPKA
Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije smještene na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 14. 04. i traju do 28. 04. 2017. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 07. 06. 2017.
4. objava upisnih kvota po programima 28. 08. 2017.
5. odabir željenog instrumenta počinje 28.08. u 12:00h i traje do 30. 08. 2017. u 12:00h
6. upisi su 31. 08. 2017.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :
Matična škola Split
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina
DO Kaštela
klavir, violina, violončelo, trombon, klarinet, flauta, truba,  gitara
DO Trogir
klavir, violina, violončelo, gitara, klarinet, flauta, truba
DO Postira
klavir, gitara
DO Supetar
klavir
DO Bol
klavir
DO Stari Grad
klavir, truba
DO Hvar
klavir
DO Vis
truba

Termini prijemnih ispita:
Matična škola Split
srijeda, 03. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
petak, 05. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
ponedjeljak, 08. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 17. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
petak, 19. 05. u 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 24. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h – rezervni termin
DO Kaštela
subota, 13. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h
DO Trogir
utorak, 16. 05. u 18:00h
srijeda, 17. 05. u 16:00h i 18:00h
DO Postira
srijeda, 24. 05. u 11:00h
DO Supetar
srijeda, 24. 05. u 15:00h
DO Bol
petak, 26. 05. u 11:30h
DO Stari Grad
petak, 12. 05. u 14:30h
DO Hvar
petak, 12. 05. u 10:00h
DO Vis
utorak, 09. 05. u 10:00h i 17:00h

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju  u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti u postupku.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr
Prijemni ispit provodi tročlana komisija.
Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.
Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.
Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 07. 06. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Točan broj slobodnih mjesta definirat će se na sjednici Nastavničkog vijeća 24. 08., nakon čega će se objaviti upisna kvota.  Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Od 28. 08. u 12:00h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 30. 08. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.
 
Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.
 

3. PARTICIPACIJA
Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
 

4. UPISI
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 31.08. u terminima koji će se naknadno objaviti.
Ukoliko se kandidat ne upiše u navedenom roku, smatra se da je odustao, te se sljedećem najbolje rangiranom kandidatu nudi upražnjeno mjesto.
 
Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI)
Ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.

Skip to content