Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za 2 radna mjesta – 2.3.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja   

1.nastavnik klavira

17 sati neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnicu na bolovanju

– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

 

2.nastavnik klavira (Dislocirani odjel u Supetru)

17,33 sata neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnicu na bolovanju

– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

1.diplomu (na traženje original na uvid),

2.rodni list,

3.domovnicu,

4.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,

5.ERPS -elektronički zapis o radno pravnom statusu

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.

Natječaj je objavljen 2.2.2016. s rokom prijave do 11.3.2016.

Skip to content