Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za 2 radna mjesta – 9.5.2016.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

1.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Bol

21 sat u nastavi – nepuno radno vrijeme

– na određeno  – 1 radnik (zamjena)

2.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Kaštela

puno radno vrijeme

– na neodređeno  – 1 radnik

 

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1.diplomu (na traženje original na uvid),
2.rodni list,
3.domovnicu,
4.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,
5.ERPS -elektronički zapis o radno pravnom statusu

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

 

Natječaj je objavljen 9.5.2016. s rokom prijave do 17.5.2016.

Skip to content