Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za 8 radnih mjesta – 17.3.2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

O D L U K U   o raspisivanju natječaja  

 

nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Stari Grad

11 sati neposrednog odg.-obraz.rada,

– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

 

nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Vis

8,33 sat neposrednog odg.-obraz.rada,

– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

 

nastavnik trube, Dislocirani odjel Stari Grad

11 sati neposrednog odg.-obraz.rada,

– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

 

nastavnik klavira, Dislocirani odjel Stari Grad

22 sata neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena do završetka mandata ravnateljice

– na određeno (puno radno vrijeme) – 1 radnik

nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

 

nastavnik gitare, Dislocirani odjel Jelsa

13 sati neposrednog odg.-obraz.rada,

– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

 

nastavnik kontrabasa

10 sati neposrednog odg.-obraz.rada,

– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

vanjski suradnik – ponavljanje natječaja

 

nastavnik gitare, Dislocirani odjel Kaštela

18 sati neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnika na neplaćenom dopustu

– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

nestručno zastupljena nastava/vanjski suradnik – ponavljanje natječaja

 

nastavnik gitare, Dislocirani odjel Postira

11 sati neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnika na neplaćenom dopustu

– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

nestručno zastupljena nastava/vanjski suradnik – ponavljanje natječaja

 

 

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

diplomu (na traženje original na uvid),

rodni list,

domovnicu,

“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Natječaji su objavljeni 17.3. s rokom prijave do 29.3.2016.g.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.  

Skip to content