Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za 8 radnih mjesta – 20.10.2016.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

O D L U K U
o raspisivanju natječaja

1. nastavnik klavira
8,66 sati neposrednog odg.-obraz.rada,  zamjena za radnicu na pola radnog vremena
– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

2. nastavnik klavira, DO Bol
21 sat neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za premještenu radnicu
– na određeno   (puno radno vrijeme) – 1 radnik

3. nastavnik gitare, DO Kaštela
18 sati neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za  premještenog radnika
– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

4. nastavnik gitare, DO Postira
11 sata neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za premještenog radnika
–  na određeno (nepuno radno vrijeme) – 7sati neodređeno, 4 sata određeno – 1 radnik
nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

5. nastavnik trube, DO Stari Grad
11 sati neposrednog odg.-obraz.rada
– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik
nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

6. nastavnik klavira, DO Stari Grad
11 sati neposrednog odg.-obraz.rada
– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik
nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

7. nastavnik gitare, DO Jelsa
13 sati neposrednog odg.-obraz.rada
– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik
nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

8. nastavnik kontrabasa
10 sati neposrednog odg.-obraz.rada
– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik
nestručno zastupljena nastava – ponavljanje natječaja

9. nastavnik klavira
22 sata neposrednog odg.-obraz.rada
– na neodređeno (puno radno vrijeme) – 1 radnik

10. nastavnik horne
10 sati neposrednog odg.-obraz.rada
– na neodređeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

11. spremačica
20 sati tjedno
– na određeno, zamjena – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).
Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: svjedodžbu (za natječaj pod rednim brojem 11) , diplomu (za natječaje pod rednim brojem od 1 do 10, na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.
U prijavi naznačite redni broj radnog mjesta za koje se prijavljujete!
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Skip to content