Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za radna mjesta – 20.1.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja 

  • nastavnik klavira, 22 sata u nastavi, zamjena – na određeno do povratka radnice s rodiljskog dopusta – 1 radnik
  • nastavnik fagota, 3 sata u nastavi, na određeno do 31.8.2015.g.
  • nastavnik roga, 0,33 sata u nastavi, na određeno do 31.8.2015.g.
  • nastavnik roga, 11 sati u nastavi, na neodređeno
  • nastavnik klarineta, DO Trogir i DO Kaštela, 22 sati u nastavi, na neodređeno

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu sa životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: diplomu (na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Obavijest o rezultatima natječaja će biti objavljene na web stranicama škole: www.gsjh.hr

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole s rokom prijave od 20-28.1.2015.                                                              

Skip to content