Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaji za radna mjesta – 21.10.2015.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja     

1.nastavnik klavira, DO Bol

21 sat neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnicu na neplaćenom dopustu

– na određeno (nepuno radno vrijeme) – 1 radnik

 2.nastavnik klavira

22 sata neposrednog odg.-obraz.rada, zamjena za radnicu na bolovanju

– na određeno (puno radno vrijeme) – 1 radnik

 

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: diplomu (na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.  

Rok prijave na natječaj je do 30.10.2015.

 

 

Klasa: Glazbena škola Josipa Hatzea
Ur. br: 2181-73-15-01- ravnateljica:
Split, 21.10.2015.g. Vesna Alebić, prof.

           

Skip to content