Nastava u petak 24.11

U petak, 24. studenog, nastava traje do 17.00h.