Glazbena škola Josipa Hatzea

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJICE GLAZBENE ŠKOLE JOSIPA HATZEA

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15. i 69/22) na mrežnoj stranici Glazbene škole Josipa Hatzea http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/ dana 19. veljače 2024. godine objavljuje se

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJICE

GLAZBENE ŠKOLE JOSIPA HATZEA

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja/ice Glazbene škole Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split, objavljenom u „Narodnim novinama“, izdanje 2. /2024. (broj oglasa: 7471) dana 03. 01. 2024. godine  i objavljenom na mrežnoj stranici Glazbene škole Josipa Hatzea, dana 03. 01. 2024. godine, Školski odbor Glazbene škole Josipa Hatzea, na svojoj 13. sjednici, održanoj 15. 02. 2024. godine, donio je

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE

GLAZBENE ŠKOLE JOSIPA HATZEA

  1. Vesna Alebić, prof. imenuje se ravnateljicom Glazbene škole Josipa Hatzea, na vrijeme od pet (5) godina.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnateljice Glazbene škole Josipa Hatzea u zakonskom roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnateljice škole te se, sukladno članku 127. stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju Vesne Alebić, prof. ravnateljicom Glazbene škole Josipa Hatzea od 26. 01. 2024. (KLASA: 007-03/24-01/3; URBROJ:2181-362-06-24-1) stupila je na snagu dana 15. 02. 2024. godine.

Priloženi dokumenti:

Skip to content