Glazbena škola Josipa Hatzea

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVNE GODINE – DISLOCIRANI ODJELI

DOGOVOR S UČENICIMA  – DISLOCIRANI ODJELI

04. 09. 2023. (ponedjeljak)

 

DO TROGIR 

12.30 – 15.30

DO KAŠTELA

18.00 –  1.razred

19.00  – ostali

DO JELSA   – u 14.00

DO VIS   

14:00 – 15:00

 

DO SUPETAR 

prema dogovoru s predmetnim nastavnikom

DO POSTIRA –  06.09. (srijeda)

12.45  – klavir i gitara
solfeggio – prema dogovoru s predmetnim nastavnikom

DO BOL  – 05.09. (utorak)

11:00 –  klavir

solfeggio – prema dogovoru s predmetnim nastavnikom

DO HVAR   –  06.09. (srijeda)

9:00 – 1.razred

9:30 –  ostali

 DO STARI GRAD  – 05.09. (utorak)

14:30 – 1. razred

15:00 – ostali

Skip to content