Glazbena škola Josipa Hatzea

OBAVIJEST ZA RODITELJE I SVE OSTALE POSJETITELJE GŠ JOSIPA HATZEA!

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u daljnjem tekstu: Odluka Stožera civilne zaštite) od 12. studenoga 2021. godine (Klasa: 810-06/20-07/7, Urbroj:511-01-300-274521) te Odluci o imenovanju osoba zaduženih za obavljanje uvida u valjanost EU digitalnih COVID potvrda, odnosno drugih odgovarajućih dokaza ili rezultata testiranja na virus SARS-CoV-2 izdanoj od strane G5 Josipa Hatzea dana 3. prosinca 202L. godine (Klasa: 602-0L/21-03/O029, Urbroj: 2L8L-73 OL-2!-761), obavještavamo sve osobe koje žele ući u prostorije Glazbene škole Josipa Hatzea:

– roditelje,
– osobe u pratnji učenika,
– stranke,
– dobavljače te
– sve ostale osobe koje bi, iz bilo kojeg razloga, mogle imati namjeru ući u prostorije Škole,

da od danas nadalje, sve dok ne prestane potreba za posebnim sigurnosnim mjerama uvedenim zbog pandemije COVIDA-19, ne ulaze u Školu, osim u slučaju ako je to neophodno potrebno, u kojem slučaju dolazak valja prethodno najaviti telefonom ili putem e-maila.

Ova obavijest ne odnosi se na:
– zaposlenike i vanjske suradnike koji djeluju pri Školi,
– učenike GŠ Josipa Hatzea te
– osobe koje dovode u Školu učenike s posebnim potrebama.

Svi koji ne pripadaju ovim kategorijama, a iz opravdanih razloga moraju ući u prostorije GŠ Josipa Hatzea, dužni su, u skladu s gore navedenim Odlukama, prilikom ulaska predočiti ovlaštenom zaposleniku Škole valjane dokaze da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19. Od ovoga su, u skladu s člankom VII. Odluke Stožera civilne zaštite RH, izuzeti učenici Škole, osobe mlade od 16 godina, osobe koje dovode u Školu učenike s posebnim potrebama te osobe koje liječničkom potvrdom dokazuju da kod kojih postoje kontraindikacije za
cijepljenje ili dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv bolesti COVID-19.

OBAVIJEST

Skip to content