Glazbena škola Josipa Hatzea

Odluka o nezasnivanju radnog odnosa po natječajima od 2. 5. 2024.

KLASA: 112-02/24-01/27

URBROJ: 2181-362-01-24-1

Split,  23. svibnja 2024.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea i članka 84. Statuta Glazbene škole Josipa Hatzea ravnateljica donosi

ODLUKU

o nezasnivanju radnog odnosa

 

U Glazbenoj školi Josipa Hatzea neće biti zasnovan radni odnos na sljedećim radnim mjestima:

  1. Nastavnik/ca klavira, DO Kaštela – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (22 sata neposredne nastave),
  2. Nastavnik/ca klavira – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno (11 sati neposredne nastave),
  3. Korepetitor klasičnog baleta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (22 sata neposredne nastave),
  4. Korepetitor klasičnog baleta – 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (22 sata neposredne nastave),
  5. Nastavnik/ca gitare, DO Kaštela – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (22 sata neposredne nastave),
  6. Nastavnik/ca tube – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 10, 9 sati tjedno (6 sati neposredne nastave),

za koja je bio objavljen natječaj dana 2. 5. 2024. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Hatzea.

 

Obrazloženje

Budući da na navedena radna mjesta po natječaju, objavljenom dana 2. 5. 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Glazbene škole Josipa Hatzea, nije pristigla nijedna prijava s namjerom zasnivanja radnog odnosa, na tim radnim mjestima neće biti zasnovan radni odnos.

 

                                                                               Glazbena škola Josipa Hatzea

                                                                                                                                                                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                                                                                                Vesna Alebić, prof., v. r.

Skip to content