Početak obrane završnog rada za jesenski rok

copyright: 2020. Glazbena škola Josipa Hatzea