Početak obrane završnog rada za jesenski rok

copyright: 2019. Glazbena škola Josipa Hatzea