Glazbena škola Josipa Hatzea

Podjela svjedodžbi i upis u viši razred

Za upis je potrebno:

–       podmiriti sva dugovanja (školarina, najam instrumenta, nototeka)

–       predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i  potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,

–       dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj  652642.

–       upisnicu i primjer ispunjene uplatnice možete preuzeti na na porti nove škole ili sa sljedećih linkova:
• upisnica – 2-6. OSNOVNE, 1-2. PRIPREMNE, 1-4. SREDNJE
Primjer ispunjene uplatnice za upisninu

Učenik koji u zadanim upisnim rokovima ne izvrši upis gubi status redovitog učenika u školskoj godini 2015/16.

Kandidati koji su polagali ispite prema osobnim potrebama svjedodžbe mogu preuzeti u novoj školi (prof. Medić). Rješenja molbi o pravu upisa u sljedeću školsku godinu bit će donesena nakon sjednice Nastavničkog vijeća 26.08.

Učenici koji su u školskoj godini 2014/15. koristili status mirovanja trebaju dostaviti molbu o nastavku školovanja do 06. 07. Obrazac molbe za nastavak obrazovanja preuzmite na sljedećem linku:
Molba za prekid obrazovanja ili mirovanje, te molba na nastavak obrazovanja

TERMINI UPISA:

UTORAK, 07. SRPNJA

MATIČNA ŠKOLA

10.30 – 12.00

17.00 – 18.30

DO TROGIR

09.00 – 11.30

DO KAŠTELA

09.00 – 11.00

17.00 – 19.00

DO POSTIRA

08.30 – 09.30

DO SUPETAR

15.30 -16.30

DO BOL

14.00 – 15.00

DO HVAR

11.00 – 12.00

DO STARI GRAD

11.00 – 12.00

DO JELSA

11.30 – 12.30

DO VIS

10.00 – 11.00

Skip to content