Glazbena škola Josipa Hatzea

PODJELA SVJEDODŽBI I UPISI U VIŠI RAZRED- DISLOCIRANI ODJELI

Brač

Bol- utorak, 06. 07. Od 08:00- 09:00h

Supetar- utorak, 06. 07. Od 10:00- 11:00h

Postira – utorak, 06. 07. Od 10:30- 11:30h

Hvar

Stari Grad- srijeda, 07.07. od 10:00- 11:00h

Jelsa- srijeda, 07.07. od 10:00- 11:00h

Hvar- srijeda, 07.07. od 10:00- 11:00h

Vis– utorak, 06.07. od 14:00- 15:00h

Kaštela- utorak, 06.07.

Upis u 2. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h dvorana

Upis u 3. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h učionica solfeggia

Upis u 4. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h dvorana

Upis u 5. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h učionica solfeggia

Upis u 6. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h dvorana

Svečana podjela svjedodžbi za učenike 6. razreda

Srijeda, 07.07. u 18:30 dvorana

Trogir– utorak, 06.07.

Upis u 2. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 1

Upis u 3. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 2

Upis u 4. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 1

Upis u 5. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 2

Upis u 6. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 1

Podjela svjedodžbi za 6. razred 09:30-10:30h ili 18:00-19:30h soba 2

Za upis je potrebno:

–       podmiriti sva dugovanja (školarina, najam instrumenta, nototeka). Upit o stanju uplata možete dobiti u računovodstvu škole na e-mail: jelena.joncic@skole.hr;

–       predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i  potpis  roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice;

–       dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj  652642.

–       upisnicu i primjer ispunjene uplatnice možete preuzeti  na porti nove škole ili s linkova na webu:

Učenik koji u zadanim upisnim rokovima ne izvrši upis, gubi status redovitog učenika u školskoj godini 2021/22.

Učenici koji su u školskoj godini 2020/21. koristili status mirovanja trebaju dostaviti molbu o nastavku školovanja do 05.07. Obrazac molbe za nastavak obrazovanja preuzmite na sljedećem linku:

Skip to content