Glazbena škola Josipa Hatzea

Podjela svjedodžbi i upisi u viši razred

Za upis je potrebno:

–       podmiriti sva dugovanja (školarina, najam instrumenta, nototeka);

–       predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i  potpis roditelja

na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice;

–       dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa

Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj  652642.

–       upisnicu i primjer ispunjene uplatnice možete preuzeti  na porti nove škole ili sa sljedećih linkova:

Upisnica – osnovna-pripremna-srednja

Upisnica – dislocirani odjeli

Primjer uplatnice

 

Učenik koji u zadanim upisnim rokovima ne izvrši upis gubi status redovitog učenika u školskoj godini 2017/18.

Kandidati koji su polagali ispite prema osobnim potrebama svjedodžbe mogu preuzeti u novoj školi (prof. Agneza Medić).

Učenici koji su u školskoj godini 2016/17. koristili status mirovanja trebaju dostaviti molbu o nastavku školovanja do 30.06. Obrazac molbe za nastavak obrazovanja preuzmite na sljedećem linku:

Obrazac molbe za nastavak obrazovanja

 

TERMINI UPISA:

ČETVRTAK, 06. SRPNJA

MATIČNA ŠKOLA („Nova škola“)

10.30 – 12.00

17.00 – 18.30

 

DO TROGIR

17.00 – 19.00
DO KAŠTELA

09.00 – 11.00

17.00 – 19.00

DO POSTIRA, DO SUPETAR, DO BOL
U dogovoru s voditeljicom

DO HVAR, DO STARI GRAD, DO JELSA
U dogovoru s voditeljicom

 

Skip to content