Glazbena škola Josipa Hatzea

POPIS UDŽBENIKA GLAZBENE GIMNAZIJE ZA 2021./22.

Udžbenici za učenike Glazbene gimnazije za školsku godinu 2021./2022.:

1. srednje Glazbene gimnazije:

Hrvatski jezik: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 – integrirani udžbenik hrvatskoga jezika s dodatnim digitalnim sadržajima za prvi razred gimnazije

Autori: Korana Serdarević, Marina Čubrić, Igor Marko Gligorić, Igor Medić, Jelena Popović; Školska knjiga, Zagreb, 2019.

Engleski: INSIGHT INTERMEDIATE za 1.i 2. razred, udžbenik i radna bilježnica Autori: Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker i Paul Hancock ; izdavač OXFORD UNIVERSITY PRESS

Njemački jezik: Zweite.sprache@Deutsch.de 1.; Školska knjiga + radna bilježnica (obavezno učenicima naglasiti da uzmu najnovije izdanje, ne staro)

Latinski jezik: Linguae latinae elementa, Jadranka Bagarić, udžbenik za latinski jezik za 1. godinu učenja u gimnazijama; Školska knjiga 2019.

Likovna umjetnost: Umjetnost i čovjek, udžbenik iz likovne umjetnosti za 1.razred gimnazije, Autori : Blanka Petrinec Fulir/ Natalija Stipetić Čus / Alfa

Povijest: ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 1: udžbenik povijesti za prvi razred gimnazije; Neven Budak, Miljenko Hajdarović, Vladimir Posavec, Vedran Ristić; Profil Klett

Geografija: Geografija 1., Gall-Kralj-Slunjski; Školska knjiga

Matematika: MATEMATIKA 1, udžbenik matematike u prvom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno

Autori: Karolina Brleković, Marijana Zarožinski, Školska knjiga

Vjeronauk: DOĐI I VIDI 1, udžbenik katoličkog vjeronauka za prvi razrede srednjih škola, Marin Periš, Mirjana Vučica, Dušan Vuletić; Salesiana

Etika: Etika 1, Novi putevi, Autori: Igor Lukić, Marina Katanić, Marko Zec Izdavač: Školska knjiga

2. srednje Glazbene gimnazije:

Hrvatski jezik: Putokazi 2: udžbenik za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća za 2. razred strukovnih škola na razini 4.2 i gimnazije; autorice: Tanja Marčan i Linda Grubišić Belina, Školska knjiga, Zagreb, 2020.

Engleski: nastavak na lanjski udžbenik (od 6-10 lekcije) INSIGHT INTERMEDIATE za 1.i 2. razred, udžbenik i radna bilježnica Autori: Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker i Paul Hancock ; izdavač OXFORD UNIVERSITY PRESS

Njemački jezik: Schritte International NEU 3 (A2.1) Hueber (Knjižara Ljevak)

Latinski jezik: Linguae latinae elementa, Jadranka Bagarić, udžbenik za latinski jezik za 1. godinu učenja u gimnazijama; Školska knjiga 2019.

Likovna umjetnost: Čovjek i prostor, udžbenik iz likovne umjetnosti za 2.razred gimnazije / Autori : Blanka Petrinec Fulir,Natalija Stipetić Čus / Alfa

Povijest: ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 2: udžbenik povijesti za drugi razred gimnazije; Martina Glučina, Vedran Ristić, Valerija Turk Presečki; Profil Klett

Geografija: Geografija Hrvatske; Školska knjiga, Danijel Jukopila/Vesna Kralj/Branka Obradović Martineg

Vjeronauk: DOĐI I VIDI 2, udžbenik katoličkog vjeronauka za drugi razred srednjih škola, Ivo Džeba, Mario Milovac, Hrvoje Vargić, Šime Zupčić; Salesiana

Etika: Etika 2, Tragovima čovjeka, Autori: Igor Lukić, Marko Zec, Zlata Paštar Izdavač: Školska knjiga

Matematika: MATEMATIKA 2, udžbenik matematike u drugom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno, Autori: Karolina Brleković, Marijana Zarožinski, Školska knjiga

3. srednje Glazbene gimnazije:

Hrvatski jezik: Putokazi 3: udžbenik za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća za 3. razred strukovnih škola na razini 4.2 i gimnazije; autorice: Tanja Marčan i Linda Grubišić Belina, Školska knjiga, Zagreb, 2020.

Engleski jezik: Insight upper-intermediate; Jayne Wildman; Oxford university, UK edition (March 6./2014.), udžbenik i radna/ student’s book and workbook

Njemački jezik: Schritte International NEU 4 (A2.2) Hueber (Knjižara Ljevak)

Likovna umjetnost: Umjetnost i tumačenje svijeta, udžbenik za 3.razred gimnazije / Autori : Blanka Petrinec Fulir,Natalija Stipetić Čus / Alfa

Povijest: ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 3: udžbenik povijesti za treći razred gimnazije; Anita Budor Despot, Igor Despot; Profil Klett

Vjeronauk: Životu u susret, udžbenik katoličkog vjeronauka za treći razred srednjih škola, Ivica Živković, Sandra Košta, Nikola Kuzmičić; Kršćanska sadašnjost

Etika: Etika 3, Pravcima života, Autor: Igor Lukić Izdavač: Školska knjiga

Matematika: MATEMATIKA 3, udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno, Autori: Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota, Marijana Zarožinski, Školska knjiga

Psihologija: Psihologija, udžbenik za psihologiju za gimnazije Autor: D. Bratko, Izdavač: Profil, Zagreb, 2001.

4. srednje Glazbene gimnazije:

Hrvatski jezik: Putokazi 4: udžbenik za hrvatski jezik, književnost i komunikacijske vještine 21. stoljeća za 4. razred strukovnih škola na razini 4.2 i gimnazije; autorice: Tanja Marčan i Linda Grubišić Belina, Školska knjiga, Zagreb, 2021.

Matematika: Matematika 4, udžbenik matematike u četvrtom razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 2 sata tjedno, Autori: Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota, Školska knjiga

Engleski: nastavak na lanjski udžbenik (od 6-10 lekcije)

(Insight upper-intermediate; Jayne Wildman; Oxford university, UK edition (march 6./2014.), udžbenik i radna/ student’s book and workbook)

Likovna umjetnost : Likovna umjetnost 4, udžbenik za 4.razred s četverogodišnjim programom, Autori : N. Stipetić Ćus, Elen Zubek, B.Petrinec Fulir, Z. Jurić Avnedoski / Alfa

Vjeronauk: Svjetlom vjere, udžbenik katoličkog vjeronauka za četvrti razred srednjih škola, Ana Thea Filipović, Mira s. Mirjam Gadža, Slava s. Viktorija Gadža, Anto Matković, Sanja s. Natanaela Radinović, Mirjana Vučica; Kršćanska sadašnjost

Etika: Etika 4 – Koracima budućnosti, udžbenik etike u 4. razredu srednjih škola, Igor Lukić, Školska knjiga

Povijest: ZAŠTO JE POVIJEST VAŽNA? 4: udžbenik povijesti za četvrti razred gimnazije; Miljenko Hajdarović, Vedran Ristić, Nikica Torbica; Profil Klett

Filozofija – Misliti i biti, udžbenik za 4. razred gimnazija, Ivan Čehok, Školska knjiga

Njemački jezik: Schritte International NEU 5 (B1.1) Hueber (Knjižara Ljevak)

Skip to content