Glazbena škola Josipa Hatzea

Poziv na sjednicu Nastavničkog vijeća 11.5.2022.

SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA GŠJH
11.5.2022. u 10:00h
u dvorani Nove škole

Dnevni red:

1/ Utvrđivanje prisutnih članova NV.
(ukupno 115 članova, potrebna natpolovična većina za valjano donošenje odluke)

2/ Donošenje stajališta N. vijeća po raspisanom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja GŠJH od 30.3.2022.

– izbor tročanog povjerenstva za provođenje postupka glasanja
– podjela glasačkih listića i tajno glasanje
– utvrđivanje i objava rezultata
– donošenje pisanog zaključka koje se dostavlja Školskom odboru

 

Split, 9.5.2022.

Ravnateljica: Vesna Alebić, prof.

Skip to content