Glazbena škola Josipa Hatzea

PREDAVANJE SKLADATELJA IVANA VIOLIĆA NA UMAS-U

Odsjek za glazbenu teoriju i kompoziciju Umjetničke akademije Split najavljuje predavanje skladatelja Ivana Violića: “Glazba u 21. stoljeću – različiti pristupi recepciji i estetskom vrednovanju glazbenog djela”. Predavanje će se održati u srijedu 15. siječnja u 12.00h u zgradi Odjela za glazbenu umjetnost Fausta Vrančića 19, učionica 13.

Cilj predavanja je pružiti pregled raznorodnih estetskih stavova i pluralizma umjetničkog stvaralaštva koji obilježavaju glazbu u 21. stoljeću.

Budući da je sloboda umjetničkog djelovanja rezultirala bogatstvom izražajnih mogućnosti, ali i većim zahtjevima publike, često je potrebno prilagođavanje percepcijskog kanala kojim se ostvaruje komunikacija između izvođača i slušatelja glazbenog djela. Predavanjem se nastoji pružiti uvid u različite strategije slušanja koje otvaraju mogućnost bogatijeg i smislenijeg iskustva suvremene glazbe.

Predavanje je prvenstveno namjenjeno studentima i nastavnicima Glazbenog odjela, ali je otvoreno i za javnost pa pozivamo sve zainteresirane učenike i profesore Glazbene škole Josipa Hatzea na sudjelovanje.

Ivan Violić rođen je 1982. godine u Dubrovniku gdje je započeo glazbeno obrazovanje završivši osnovnu i srednju glazbenu školu na Umjetničkoj gimnaziji “Luka Sorkočević”.

Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2006. godine najprije je stekao  zvanje akademskog muzičara klavirista i profesora klavira u klasi prof. Pavice Gvozdić. Potom završava poslijediplomski studij komorne glazbe u Grazu 2012. u klasi prof. Chia Choua. U okviru programa studentske razmjene Erasmus ak. godine 2017/18 studira na Institutu za elektroakustičnu glazbu u Beču u klasi prof. dr. Karlheinza Essla. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2019. završava studij kompozicije u klasi prof. Frane Paraća. Dobitnik je rektorove nagrade u godini 2017/2018.

Redovito nastupa kao solist ili umjetnički suradnik diljem Hrvatske. Njegove su kompozicije izvođene više puta unutar HR projekta, te na različitim manifestacijama poput ciklusa Virtuoso, “Izloga suvremenog zvuka”, ISA 2015, Glazbene tribine u Opatiji 2016, unutar sezone kvarteta Sebastian 2016-2017, Dubrovačkih ljetnih igara te u okviru bilateralnog projekta “Godina kulture Hrvatska-Austrija 2017”.

Akademske godine 2018/2019 uz potporu I. odsjeka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu pokreće i vodi studentsku radionicu “Slušaonica – Glazba u 21. stoljeću” u kojoj studentima približava i objašnjava raznorodne estetske pravce koji su prisutni u suvremenoj glazbi. U okviru Muzičkog Biennala Zagreb 2019. voditelj je okruglog stola na temu suvremene glazbe “Music, Society, Now”. U suradnji Sveučilišta u Melbourneu i Sveučilišta u Zagrebu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2019. održao je predavanje o smjernicama, temeljima i različitim mogućnostima programskog jezika Max.

Skip to content