Glazbena škola Josipa Hatzea

Produžna nastava – raspored

PRODUŽNA NASTAVA – RASPORED ZA SRIJEDU 24.06.

Učenici su obavezni pristupiti produžnoj nastavi.

Učenik koji neopravdano izostane s produžne nastave upućuje se na popravni ispit u jesenskom roku. Daljni raspored u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

 

MATIČNA ŠKOLA
Nova škola

Ivana Šutić – 9h

Marijana Petrušić – 8.30h

Vesnica Tušek

– 8h – I sr

– 9.30h – II sr

Lovorka Begović – 10h

Stara škola

Tatjana Alajbeg/Agneza Medić/Magda Poklepović Slugan

– 9h – II os SOLFEGGIO

Tatjana Alajbeg

– 10.30h – I sr POVIJEST GLAZBE

Sanja Drviš Grk

-9h Estera Ezgeta

10.30 Veronika Grabovac

Blaga Sladović – 9h

Mladen Šperac – 9h

Nela Bujas Luketić – 9.30

Kajo Milišić – 9h

Tonči Tranfić – 12h

Katarina Gekić -9h

Vladimir Lukas – 9h

Gordan Tudor – 10h

Temi Maslov

-8h Marija Antea Jerković

– 9.30h Barbara Pešut

– 11h Matea Sušić

Lucija Lučić Lavčević -9h

Ivana Dragičević

  • 30h Paulina Bešker
  • 12h Zvonimir Lukas

Natalija Curkan -8h

Najda Čapalija – 10h

Sanja Babić -10h

Nives Tošić Kusanović – 10h

Tonči Tranfić -10h

DO JELSA

Maja Danek – 10h

DO SUPETAR

Klara Matijan – 8.45

Josipa Sladoljev – 12.15

DO BOL

Maja Jurjević – 11.30

DO POSTIRA

Vicko Novak – 10h

Klara Matijan – 10h

DO TROGIR

Svjetlana Mandić – 10h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content