Glazbena škola Josipa Hatzea

PROVJERA ZNANJA NAKON DOPUNSKOG RADA

KLAVIR

03.07., dvorana Nove škole

8.30 h

Jana Šarolić

Marta Bešlić

Lucia Ivković

Klara Goreta

KOMISIJA: Najda Čapalija, Albina Marketić, Ivana Majić Gjurašin

10 h

Ante Galić, 4 osn

Dorja Vučica, 4 osn

Luka Čular, 5 osn

Nika Kuzmanić, 5 osn

Margita Duplančić, 6 osn

Antonija Kačunić, 6 osn

Lana Medvidović, 6 osn

Petra Bobaš, 2 pp TO

 

11.30 h

Lucija Jenjić, 2 sr oblig

Gabriela Vukšić

Ivan Banović, 3 sr oblig

Patricija Volarević 2 pp oblig

Toni Barbarić, 3 sr. pj

Marija Petrić, 4 sr. pj.

KOMISIJA: Anamarija Koceić Grisogono, Valentina Štrbac Čičerić, Katarina Gekić

 

12.30 h

Nura Bičanić, 6 osn, Hvar

Antonija Bratanić, 3 osn, Stari Grad

Josipa Novoselnik, 4 osn, Stari Grad

Paula Ladan, 5 osn, Jelsa

Franka Ladan, 6 osn, Jelsa

Leonora Božiković, 6 osn, Jelsa

 

13.30 h

Klara Klišanin, Kaštela

Karmen Beljan, Kaštela

Lucia Marijanović, Kaštela

Sara Babarović, Postira

KOMISIJA: Jelena Oreb, Silvana Ramljak, Tomi Domančić

 

SOLFEGGIO – POPRAVNI ISPIT

03.07., 09.30. h, Nova škola

Magdalena Muše, 2. sr.

Komisija: V. Lučev Gudić, N. Letilović, M. Petrušić

ROG – POPRAVNI ISPIT

03.07., 10 H, NOVA ŠKOLA

Raul Šeremet, 6. osn.

Komisija: F. Barović, J. Gilić, M. N. Pavlinović

VIOLINE – POPRAVNI ISPIT

03.07. u 9.00 h, Stara škola

Ana Maria Andrić, 4. osn.

Lucija Jerkunica, 5. osn.

Komisija: Jure Bučević, Domagoj Gjurašin, Maja Eterović Marinić, Ana Orlandini

Skip to content