Glazbena škola Josipa Hatzea

Provjera znanja nakon produžne nastave (gudači)

Ponedjeljak 3. 7.
Stara škola

9.45h Marta Valenta 3. srednje
10.00h Marija Visković 3. os
10.10h Ante Juranović 4. os i Viliana Klišanin 4. os
10.30h Mirela Banić 5. os
10.45h Marijeta Halbarth 6. os
Sara Katić 6. os
Ivan Tudor 6. os

Skip to content