Glazbena škola Josipa Hatzea

PROVJERA ZNANJA NAKON PRODUŽNE NASTAVE

Srijeda, 01. 07. – Nova škola

KLAVIR

08.30 – osnovna škola

10.00 – srednja škola

SOLFEGGIO I HARMONIJA

08.00 – pismeni

09.00 – usmeni

GUDAČI -11.30

Četvrtak, 02. 07. – Nova škola

GITARA/HARFA – 10.00

Skip to content