Glazbena škola Josipa Hatzea

PRVA GODINA PROJEKTA CLASSICA TRANSFORMA

U okviru pilot programa Classica Transforma, Sensoria je omogućila svim polaznicima Glazbene škole Josipa Hatzea osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta prijavu za korištenje besplatnih termina snimanja svog instrumenta. Classica Transforma propituje dijalog tradicionalne klasične glazbe, tehnologije, kreativne produkcije i ekspresionističke reintepretacije u formi suvremene glazbe. Originalne kompozicije, snimljene solo izvedbom različitih klasičnih instrumenata, služe kao osnova produciranja novih kompozicija. Postupak se dijelom naslanja i na pojam reduciranog slušanja, kao i na prakse koje zagovara Brian Eno. Projekt podržavaju ili su podržavali: Zaklada Kultura Nova, Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Split i Glazbena škola Josipa Hatzea.

U prvoj godini provedbe projekta sudjelovalo je dvadesetak djece sa 36 kompozicija, i to uglavnom otočana:

Nia PocrnićTonka VuškovićMaro LjubetićLiora Josipa HržićCvita KunacEla Mradunić (otok Brač)

Ivo StančićJulija DomančićKatarina BogdanićLorena SanseovićMarta DomančićMatea ČabrićMila JevremovićRoni VeronikaTina Muškatelo (otok Hvar)

Petar VojkovićPetra Kristina Siriščević,  Stipe IvčevićLola Grgić LojoVicenca Mariani (otok Vis)

Noemi Karadžo (Trogir).

Reinterpretirano je trinaest kompozicija:

/// Fernando Sor – Op35-22 /// Lubomir Novak – Etude 24  ///  Leopold Mozart – Minuet ///  Tobias Haslinger – Sonatina (C major) ///  W.Gillock – Phantom Rider ///  A.Lauro – Vals Venezolano No.2 ///  J.B.Duvernoy – Op176 – Etude 18 (A minor) /// Francesco Molino Prelude (D minor) ///  Gatti Gran Metodo – Etude 7 /// S.Maykapar – In The Garden /// Robert Getchell Etude 33 /// H.Lemoine – Etude Op37 No22 (E minor) /// I.L.Kalinski – Perlipaja ///

Skladano je pet novih kompozicija autora Ruzine Frankulina (Tonči Bakotin): Tittynope, Winklepicker, Serendipity, Nudiustertian i Hiraeth.

Bandcamp: https://sensoria.bandcamp.com/album/classica-transforma

 

Skip to content