Raspored ispita prema osobnim potrebama

datum ispita: 18.06. 2018.

1. INSTRUMET:

 FLAUTA 

10.30 Nova škola

Karmen Juričev

Marija Bulat

Marta Cukrov

Andrina Škero

Kate Meštrov

 

OBOA

11.00 Nova škola

Laura Buzolić

 

KLARINET

11.15 Nova škola

Lucija Rupić

Mare Meštrov

Zrinka Bilač

 

SAKSOFON

11.35 Nova škola

Lucija Madžar

Vicenco Ivas

 

TRUBA

10.30 Nova škola

Ante Cvitan

 

EUFONIJ

10.40 Nova škola

Jakov Minčić

 

 

TROMBON

10.50 Nova škola

Josip Vuković

 

ROG

11.00 Nova škola

Eva Kusanović

 

UDARALJKE

12.00 Boombar

Ulica Matice hrvatske 58

Tea Knežević

Leni Šprljan

 

 

GITARA

11.00 Nova škola

Petra Goleš

Petar Šparada

Hrvoje Šušnjara

 

KLAVIR

09.30 Nova škola- dvorana

Leilani Camissa

Marija Guadalupe Šimundić

 

VIOLINA

10.00 Nova škola- dvorana

Marija Radnić
Valentina Tudor

 

VIOLONČELO

10.15 Nova škola- dvorana

Tereza Delić

 

 

2. SOLFEGGIO

ponedjeljak, 18. 06. 2018. nova škola

 

Pismeni dio ispita (diktati) za sve razrede – 08.00 sati

Usmeni dio ispita –  08.30 ( 1. osnovne )

–  09.30  ( 2., 3., i 5. osnovne )

 

Kandidati

 1. osnovne

 

Tea Knežević

Leni Šprljan

Ante Cvitan

Karmen Juričev

Marija Bulat

Marta Cukrov

Lucija Madžar

Marija Radnić

Andrina Škero

Petra Goleš

Leilani Camissa

 

2.osnovne

Jakov Minčić

Josip Vuković

Kate Meštrov

Lucija Rupić

Mare Meštrov

Vicenco Ivas

Zrinka Bilač

Valentina Tudor

 

3.osnovne

Laura Buzolić ( polaže 2.i 3. razred )