Glazbena škola Josipa Hatzea

Raspored provjere znanja nakon dodatne nastave (klavir)

KLAVIR- ponedjeljak, 3. srpnja
Dvorana nove škole
09:00 h
Ingrid Škoko
Leonora Orlić
Laura Božić
Ena Roza Drakulić
Antonio Milatić
Lana Cicarelli
Toni Budimir Ančić
10:00 h
Ivana Giljanović
Ozana Franović

Komisija:
Temi Maslov
Ivana Majić Gjurašin
Vanesa Kleva Pleština

KLAVIR OBLIGATNO- ponedjeljak, 3. srpnja
Dvorana nove škole
10:30 h
Ivan Klapež
Marija Bušić
Toni Barbarić
Bartul Stojanović
Lukas Marin Tomas
Leonarda Okmažić
Roko Čekalović

Komisija:
Jelena Oreb
Petra Filimonović
Danira Matijašević

KLAVIR DISLOCIRANI ODJELI- ponedjeljak, 3. srpnja
Dvorana nove škole
11:30 h
Ana Erdelja Makjanić
Kaja Dodig
Veselka Cvitanović
Leonarda Božiković
Jelena Cukrov
Iva Marjanović
Franko Ladan
Barbara Bratanić
Ana Alfirević
Mia Pivčević

Komisija:
Jelena Oreb
Petra Filimonović
Anamarija Koceić Grisogono

KLAVIRI- GLAVNI PREDMET utorak, 4. srpnja
Dvorana nove škole
12:00 h
Nika Kolar
Ivana Kuliš

Komisija:
Nataša Karajanov Pačko
Albina Marketić
Najda Čapalija
Kosovka Čudina

Skip to content