Glazbena škola Josipa Hatzea

Raspored usmenog dijela godišnjih i predmetnih ispita iz solfeggia, harmonije i zbora za učenike 1. i 2. sr.

Raspored usmenog dijela godišnjih i predmetnih ispita iz solfeggia, harmonije i zbora za učenike 1. i 2. srednje kod prof. I. Šutić, V. Lučev Gudić i D. Maleša održat će se u ponedjeljak, 10.6.2019. u Novoj školi prema sljedećem rasporedu:

 

 

8:00 – 9:00

 

 

9:00 – 10:00

 

10:00 – 11:00

 

11:00 – 12:00

 

16:00 – 17:00

 

17:00 – 18:00

 

18:00 – 19:00

Laura Gazzari

 

Mara Šaponjić Jeronim Cikojević

Josip Galić, 1. sr

(solf. i zbor pred.)

 

Vito Tomas

 

Božena Bašić Lovre Trogrlić
Laura Lučin Ivan Prvinić Nikola Delić

Angela Georgieva, 1. sr

(solf. i zbor pred.)

Toma Bedalov Dora Bundić Toni Džalo
Antun Vučica Marija Mratinić Lucija Ivković

Matej Perić, 1. sr

(solf. i zbor pred.)

Luka Sumić Sara Fabris Marija Guadalupe Šimundić

Anđela Pržić, 1. sr

(solf., predmetni)

Ivan Lukas Hanan Velić

Tomislav Jukić, 1. sr

(solf. i zbor pred.)

Rahela Celina Matijević Tina Hrga  

Matej Perić, 1. sr

(harm., predmetni)

 

Josip Galić, 1. sr

(harm. predmetni)

 

Lucija Jenjić, 2. sr

(harm. predmetni)

   

 

Napomena: Tomislav Jukić, Matej Perić i Angela Georgieva nisu pristupili pismenom dijelu predmetnih ispita iz solfeggia i harmonije. Marija Guadalupe Šimudnić nije pristupila pismenom dijelu godišnjeg ispita iz solfeggia.

Skip to content