Raspored vježbanja pred nastup – komorni sastavi

Raspored vjezbanja pred nastup-1

Raspored vjezbanja pred nastup-2