Glazbena škola Josipa Hatzea

Roditeljski sastanci

RODITELJSKI SASTANCI

SREDNJA ŠKOLA

Srijeda, 20.01.2016. ( NOVA ŠKOLA )

1. srednje u 17.00
2. srednje u 18.00
3. srednje u 18.45
4. srednje u 19.30

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA   ( STARA ŠKOLA )

1. osnovne   –     četvrtak, 28.01.2016.u 18.50 ( Maja Jurjević)

srijeda, 27.01.2016. u 17.30 ( Nela Bujas Luketić)

ponedjeljak 18.01.2016. u 19.30 ( Katica Terihaj )

2. osnovne   –     četvrtak, 28.01.2016. u 19.30 ( Maja Jurjević )

ponedjeljak 18.01. 2016. u 20.00 ( Katica Terihaj )

3. osnovne   –     srijeda, 27.01.2016. u 17.00 (Nela Bujas Luketić)

srijeda, 27.01.2016. u 18.00 ( Tatjana Alajbeg)

srijeda, 27.01.2016. u 18.45 (Magda Poklepović)

4. osnovne   –     srijeda, 27.01.2016. u 16.30 ( Nela Bujas Luketić)

srijeda,27.01.2016. u 18.30 ( Vanga Lučev Gudić )

5. osnovne   –     srijeda, 27.01.2016. u 16.00 ( Nela Bujas Luketić)

srijeda, 27.01.2016. u 19.00 ( Vanga Lučev Gudić)

6. osnovne   –     srijeda, 20.01.2016. u 18.45 ( Magda Poklepović)

četvrtak, 21.01.2016. u 19.30 ( Katica Terihaj)

PRIPREMNA ŠKOLA

1. pripremne – četvrtak, 14.01.2016. u 19.30 – NOVA ŠKOLA ( Nora Letilović)

2. pripremne – četvrtak, 21.01.2016..u 20.00 – STARA ŠKOLA ( Katica Terihaj)

Skip to content