Glazbena škola Josipa Hatzea

Sastanak vijeća roditelja

ponedjeljak, 21.rujan u 19.30h
Nova škola
Dnevni red:
1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma
2. Razno
Skip to content