Glazbena škola Josipa Hatzea

Sistematski pregledi u 2015.g.

Temeljem čl. 52. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama donosim sljedeću

O D L U K U
o upućivanju na sistematski pregled

U 2015.g. sljedeći zaposlenici upućuju se na sistematski pregled:

1. Barišić Borna
2. Bašić Markotić Marija
3. Colić Dragan
4. Cvitanić Kristina
5. Čapalija Najda
6. Ćavar Bernarda
7. Drobac Ana
8. Drviš-Grk Sanja
9. Erceg-Vrekalo Sanja
10. Gilić Jakša
11. Gjurašin Domagoj
12. Ivkošić Ante
13. Jagnjić Mirela
14. Katić Anita
15. Kenk Kalebić Ivana
16. Kulić Poljak Daniela
17. Lučev-Gudić Vanga
18. Lukas Vladimir
19. Madunić Sanja
20. Matijašević Danira
21. Mašić Zina
22. Milić Sanja
23. Milišić Kajo
24. Novak Maja
25. Oreb Jelena
26. Orlandini Ana
27. Pavlinović Marita Nera
28. Prusac Ivanka
29. Quivlaku Genc
30. Salamunić Vojana
31. Šperac Mladen
32. Šušnjara Dolores
33. Šutić Ivana
34. Tranfić Tonči
35. Velić Zoran
36. Robert Žburin
37. Boris Žuvela

Ustanova u kojoj će se pregledi obaviti i termini pregleda će biti objavljeni naknadno nakon odabira najpovoljnije ponude.

4.11.2015. Ravnatreljica: Vesna Alebić, prof.

Skip to content