Glazbena škola Josipa Hatzea

Sjednica nastavničkog vijeća

srijeda, 23. rujan u 11.00h
Nova škola
Dnevni red:
1. Usvajanje Godišnjeg plana, programa i Kurikuluma škole
2. Molbe
3. Razno

Skip to content