Glazbena škola Josipa Hatzea

SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se u srijedu, 2. listopada 2019. u 11 h u dvorani  nove škole.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Godišnjeg kalendara i  plana rada, Kurikuluma i Vremenika
  2. Razno.

 

Skip to content