Glazbena škola Josipa Hatzea

UPIS NA TEČAJ POČETNOG SOLFEGGIA U ŠK. GOD. 2020./21. (SPLIT, DO KAŠTELA I DO TROGIR)

Na temelju čl. 79. i 96. Statuta GŠ Josipa Hatzea, ravnateljica Vesna Alebić, prof. raspisuje

POZIV za upis na tečaj početnoga solfeggia u šk. god. 2020/21 u matičnoj školi u Splitu,  DO Kaštela,  DO Trogir

  1. PRAVO UPISA

Na tečaj početnog solfeggia prijavljuju se svi zainteresirani učenici bez polaganja prijemnog ispita, do popunjenosti upisnih kvota. Preporuka je da se na tečaj upisuju djeca koja pohađaju 1. ili 2. razred redovite osnovne škole.

*Za upis je potrebno poslati na mail škole:
– presliku rodnog lista i domovnice ;
– uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima, uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
–  potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 , uz poziv na broj 652642.
Upisnicu i uplatnicu preuzeti na http://www.gsjh.hr/obrasci-za-ucenike/
  1. PARTICIPACIJA ŠKOLSKOG PROGRAMA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200,00 kn se plaća se za 9 nastavnih mjeseci (1.800,00kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele. Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

  1. TERMINI NASTAVE

Matična škola Split  (nova škola, Trg hrvatske bratske zajednice 3):
Termini nastave :
– utorak i petak  18.00 – 18.45 – grupa do 16-ero polaznika
– utorak i petak  18.50 – 19.35 – grupa do 16-ero polaznika

DO Kaštela (Don Frane Bege 1, Kaštel Kambelovac:  

 Termini nastave po dogovoru s voditeljicom, mob. 095 4800803.

Upisna kvota 16-ero polaznika.

DO Trogir (Palača Ćipiko Trogir, Trg Ivana Pavla II br.1) 

 Termini nastave po dogovoru s voditeljicom mob. 0954800806 (do popunjenosti grupa)

 Upisna kvota 16-ero polaznika.

Dokumente poslati na mail škole od 14. – 26. rujna 2020. (do popunjenosti grupa):  glazbena.hatze@gmail.com

Nastava počinje od 01. listopada 2020.

Skip to content