Glazbena škola Josipa Hatzea

Upisne komisije u matičnoj školi

Upisne komisije u matičnoj školi – ljetni rok

PONEDJELJAK, 04. SRPNJA – nova škola
MATIČNA ŠKOLA

10.30 – 12.00

17.00 – 18.30

I. u II. RAZRED OSNOVNE: V. Karažinec – N. Toth
II. u III. RAZRED OSNOVNE: A. Drobac – G. Qivlaku
III. u IV. RAZRED OSNOVNE: D. Kulić Poljak – I. Kenk Kalebić
IV. u V.RAZRED OSNOVNE: M. Jurjević – O. Mišura Rogošić
V. u VI. RAZRED OSNOVNE: D. Gjurašin – L. Begović
VI. RAZRED OSNOVNE: B. Matijašević
I. i II. RAZRED PRIPREMNE: N. Letilović
I. u II. RAZRED SREDNJE: M. Petrušić
II. u III. RAZRED SREDNJE: N. Bujas Luketić
III. u IV.RAZRED SREDNJE: B. Matijašević
GLAZBENA GIMNAZIJA: V. L. Gudić
SVJEDODŽBE ISPITA PREMA OSOBNIM POTREBAMA: O.Mišura Rogošić

Skip to content