Glazbena škola Josipa Hatzea

UPUTE I INFORMACIJE O POSTUPANJU U ŠKOLI VEZANE UZ COVID-19

 • Preporuka je da djelatnici i učenici svih uzrasta nose maske na stepeništu i hodnicima škole

PREPORUKE ZA RAD GLAZBENIH ŠKOLA TIJEKOM EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. te Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja: Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021.

 • Prije dolaska u školu, svaki djelatnik dužan je izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. U slučaju da tjelesna temperatura prelazi vrijednost od 37,2 ili u slučaju simptoma bolesti (ne samo dišnih puteva), potrebno je ostati kod kuće, javiti se Školi i izabranom liječniku obiteljske medicine radi eventualne odluke o testiranju i liječenju.
 • Prilikom dolaska i odlaska u Školu, djelatnici su obavezni unijeti u Evidenciju ulaska i izlaska djelatnika i drugih osoba podatke o vremenu ulaska i izlaska te tjelesnoj temperaturi izmjerenoj prije dolaska u Školu.
 • U slučaju povišene temperature i/ili pojave respiratornih simptoma u Školi djelatnici odmah napuštaju svoja radna mjesta te su dužni o tome odmah obavijestiti ravnateljicu Glazbene škole Josipa Hatzea i javiti se izabranom liječniku obiteljske medicine.
 • Roditelji imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu učeniku svaki dan prije dolaska u Školu te u slučaju povišene temperature (>37,2) učenik ne smije doći u Školu već se roditelj javlja telefonom predmetnom nastavniku i izabranom pedijatru/izabranom liječniku obiteljske medicine radi odluke o eventualnom testiranju i liječenju učenika. Preporuka je da roditelji učenika koji pohađaju 1. do 4. razred OŠ upisuje nadnevak i vrijednost izmjerene temperature u bilježnicu (informativku) prije polaska u glazbenu školu. Bilježnicu učenik donosi sa sobom u gl. školu.
 • Predmetni nastavnik dužan je zaprimljenu obavijest roditelja iz prethodne stavke proslijediti ravnateljici.
 • U slučaju sumnje na povišenu tjelesnu temperaturu učenika u školi ili kod pojave u školi akutnih simptoma zaraze COVID-19 virusom kod učenika (kašalj, poteškoće u disanju, gastrointestinalne smetnje i sl. – detaljnije u Uputama na stranici http://www.gsjh.hr/upute-hzjz-a-za-rad-skola/), djelatnik škole koji na iste posumnja, dužan je o tome odmah obavijestiti ravnateljicu. Isti djelatnik dužan je odmah, bez odgode, obavijestiti i roditelja učenika i zatražiti od roditelja da odmah dođu po učenika, staviti sebi vizir, masku i jednokratnu pregaču te učenika sa simptomima otpratiti iz učionice, smjestiti u učionicu za izolaciju te izmjeriti učeniku temperaturu i osigurati učeniku masku ako narušeno zdravstveno stanje učenika omogućuje nošenje maske i pričekati dolazak roditelja. Svi ovdje navedeni predmeti (vizir, maske za djelatnika i učenika, jednokratna pregača za nastavnika i toplomjer nalaze se u sobi za izolaciju)
 • Roditelji su dužni u najkraćem mogućem roku doći po dijete te se javiti izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine, a nakon toga obavijestiti Školu o uputama dobivenim od strane izabranog pedijatra/liječnika obiteljske medicine.
 • Svaku potvrđenu zarazu Sars-CoV-2 virusom djelatnik škole ili roditelj učenika obavezni su javiti Školi u najkraćem mogućem roku, bez odgode.
 • Dolazak roditelja učenika i drugih stranaka u pravilu nije dozvoljen, osim prva dva tjedna nastave kada je moguć dolazak roditelja učenika prvog razreda školu u trajanju od 15 minuta. Svi ostali roditelji i stranke upućuju se da u škole ne dolaze, već svu komunikaciju vezano za administrativne poslove obavljaju elektroničkim putem na: glazbena.hatze@gmail.com. Svaki dolazak u matičnu školu u Splitu, roditelj je dužan najaviti telefonom na 021 480049 ili putem e-maila na glazbena.hatze@gmail.com.
 • Svi posjetitelji škole moraju prethodno izmjeriti temperaturu i upisati se u Evidenciju ulaska i izlaska djelatnika i drugih osoba koja se nalazi na ulazu u školu i dezinficirati ruke.
 • Po dolasku u školu potrebno je držati razmak od 1,5 metra. Grupiranje učenika i nastavnika u prostorijama škole nije dozvoljeno.
 • Nastavni satovi skraćuju se za 5 minuta. Tijekom odmora preporučuje se otvoriti prozore i prozračiti prostoriju, ne ulaziti u učionice drugih razreda.
 • Na nastavi instrumenta i solfeggia, ako se može postići razmak od 1,5 metra (za puhače 2 metra, pjevače 4 metra) ne mora se nositi maska.
 • Informacije za roditelje obavljat će se telefonski u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.
 • Nakon svakog sata skupne nastave nastavnik zrači učionicu, a spremačica dezinficira korištene stolove/klupe učenika.
 • Nakon svakog sata individualne nastave nastavnik učionicu zrači 5 minuta, dezinficira školski instrument i kvaku.
 • Dostava za potrebe Škole obavlja se, u pravilu, na vratima škole.
 • Spremačica dezinficira sve korištene površine dvaput dnevno, nakon jutarnje i poslijepodnevne smjene.

 

 

 

 

Skip to content