Glazbena škola Josipa Hatzea

Javni poziv za organizaciju terenske nastave

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/2014.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude Glazbene škole Josipa Hatzea, DO Trogir i DO Kaštela, na ovoj stranici objavljuje javni poziv za organizaciju studijskog putovanja učenika petih i šestih razreda – u grad Beč, Austrija koje bi se održalo u vremenu od 27. ožujka 2019. do 30. ožujka 2019.

Rok dostave ponuda je 8. siječnja 2019.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 15. siječnja 2019. u 13:00 sati.
Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: Ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.
Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.
Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Split, 19.12.2018.g.

Dokumenti:

Skip to content