Glazbena škola Josipa Hatzea

OBAVIJEST O PROVOĐENU DODATHIH TESTIRANJA – nastavnik informatičke pismenosti

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO:

nastavnik informatičke pismenosti, nepuno radno vrijeme na neodređeno

 

O PROVOĐENJU DODATNIH PROCJENA I TESTIRANJA KANDIDATA

 

po prijavama na oglas objavljen 24. veljače 2022. godine na mrežnoj stranici Škole i HZZ-a

Kandidati koji imaju valjanu prijavu na natječaj sukladno čl. 12. Pravilika o načinu i postupku zapošljavanja u GŠJH, ostvaruju pravo na daljnje sudjelovanje u postupku provođenja natječaja za zapošljavanje, a to su:

Kandidati:

 1. Pero Bogunović
 2. Martina Bašić

Dodatne provjere i testiranja se satoje od 2 dijela. Prvi dio – pisano testiranje iz poznavanja rada na računalu, pozavanje predmeta informatičke pisenosti, osnova rada u programu za notaciju –  Sibelius i pravnih propisa koje se odnose na radno mjesto. Drugi dio – intervju.

Termin pisanog ispita

17. ožujka 2022. (četvrtak), od 13 – 14h u prostorijama Glazbene škole Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, Split.

Intervju:

U istom terminu pola sata nakon završetka pismenog ispita.

Pravila:

Kandidati su obavezni pristupiti  provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjuu. Ako kandidat ne pristupi smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prije početka ispita Povjerenstvo će provjeriti identitet kandidata, putem osobne iskaznice.

Testiranje se obavlja putem pisanog testa. Za vrijeme testiranja nije dozvoljeno korištenje bilježaka ili literature, kao ni mobitela ili dr. komunikacijskih sredstava. Nije dozvoljeno napuštati prostoriju za vrijeme trajanja testiranja. Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja, bit će udaljen sa testiranja i a njegov rezultat se neće priznati.

Nakon obavljenog testiranja, i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rezultate i objavljuje ih na mrežnim stranicama Škole.

 

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

 • Zakon o odgoju i obrazovanjuu osnovnoj i srednjoj školi – pročišćeni tekst zakona (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),

http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2021/06/Zakon_o_odgoju_i_obrazovanu_u_osnovnoj_i_srednjoj_skoli_2020.doc

 • Zakon o umjetničkom obrazovanju

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2602.html

 • Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi

http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik_o_tjednim_obvezema_odgojno-obrazovnog_rada_u_umjetnickim_skolama.pdf

 • Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2017/12/Pravilnik_o_normi_rada_nastavnika_u_srednjoskolskoj_ustanovi.pdf

 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2017/12/2014_5_KOLEK_UGOVOR_ZA_ZAPOSLENIKE_U_SREDNJOSKOLSKIM_USTANOVAMA.pdf

 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1818.html

 • Program za notaciju Sibelius:

http://hub.sibelius.com/download/documentation/pdfs/sibelius710-reference-en.pdf

Kandidati će pokazati ovladavanje osnovnim vještinama u programu za notaciju Sibelius:

 • Kreiranje (postavljanje) nove partiture uz unos zadanog naslova, podnaslova, skladatelja te parametara poput mjere, tonaliteta i oznake tempa,
 • Unos nota u predefiniranim šablonama notnih crtovlja (Treble staff), uz korištenje tipkovnice ili miša,
 • Kopiranje, lijepljenje i brisanje taktova,
 • Organizacija taktova u crtovlju prema zadanom predlošku,
 • Upis lukova (slurs),
 • Pokretanje i zaustavljanje zvučne reprodukcije,
 • Eksportiranje partiture u PDF format,
 • Spremanje partiture u oba formata na računalu.

 

 • e-Dnevnik upute za nastavnike, razrednike i stručno osoblje

 https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/01/e-Dnevnik-upute-za-razrednike.pdf

https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/01/e-Dnevnik-upute-za-nastavnike.pdf

https://www.sysprint.hr/eudzbenici/infGIM Sysprint – Informatika i računalstvo (gimn)

Uvod u računalne mreže: Bednjanec, ELEMENT, 2020.

Osnove računala: Bednjanec, Zuppa, ELEMENT, 2020.

ECDL materijali (Word, Excel, Powerpoint, Access, Internet)

 

https://davorzerjav.from.hr/wp-content/uploads/2015/10/osnove_fotografije_davor_zerjav.pdf

https://www.bib.irb.hr/596261/download/596261.Digitalna_fotografija.pdf

 

Split, 11. ožujak 2022. g.

 Glazbena škola Josipa Hatzea

                                                                                                             Ravnateljica: Vesna Alebić, prof.

Skip to content