Glazbena škola Josipa Hatzea

POZIV NA PONUDU za organizaciju ekskurzije učenika 5. i 6. razreda DO Kaštela i DO Trogir

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14, 81/15, 53/21), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude Glazbene škole Josipa Hatzea, DO Trogir i DO Kaštela, na ovoj stranici objavljuje javni poziv za organizaciju ekskurzije petih i šestih razreda – u grad Beč, Austrija koje bi se održalo u vremenu od 18-21. kolovoza 2022.

Rok dostave ponuda je 7. lipnja 2022.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana 9. lipnja 2022.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljem tekstu: Ponuditelj) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

 

ravnateljica: Vesna Alebić,  prof.

Split, 1.6.2022.

dokumenti:

> javni poziv
> Obrazac poziva na organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

Skip to content